انواع ارور های یخچال فریزر دوو

مقالات

انواع ارور های یخچال فریزر دوو

انواع ارور های یخچال فریزر دوو

در این مقاله از ریک سرویس قصد داریم تا شما را با انواع ارور های یخچال فریزر دوو آشنا کنیم تا در صورت بروز هر یک از این ارور ها ر صورت امکان این ایراد را رفع کنید، اما چنانچه خودتان قادر به رفع این ارور نبودید با یکی از شماره های زیر تماس بگیرید تا متخصصین ریک سرویس در کمتر از 1 ساعت در محل شما حاضر شوند.

19 28 36 44 021
5465 583 0912

انواع ارور های یخچال فریزر دوو

انواع ارور های یخچال فریزر دوو مدل FR-660P

در زیر تعدادی از ارور های یخچال فریزی دوو FR-660P و روش رفع این ارور ها آمده است :

ارور F1 یخچال فریزر دوو FR-660P و روش رفع آن :

علت ارور F1 در این یخچال فریزر چیست؟
جریان برق سنسوری که برای فریزر است قطع شده است و یا اینکه در آن سنسور اتصال کوتاه ایجاد شده است.
روش حل ارور F1 در یخچال فریزر دوو چیست؟
کاربران عزیز دقت کنید که رفع این ارور نیازمند متخصصین این امر می‌باشد، برای رفع این خطا با ما تماس بگیرید :

19 28 36 44 021
5465 583 0912

مطلب مرتبط : رفع پوسیدگی درب یخچال

ارور R1 یخچال فریزر دوو مدل FR-660P و روش رفع آن :

علت ارور R1 در این یخچال فریزر چیست؟
جریان برق سنسوری که برای یخچال است قطع شده است و یا اینکه در آن سنسور اتصال کوتاه ایجاد شده است.
روش حل ارور R1 در یخچال فریزر دوو چیست؟
جهت رفع این ارور سنسور یخچال را بررسی کنید، چنانچه مشکل رفع نشد با مشاوران ما تماس بگیرید :

19 28 36 44 021
5465 583 0912

ارور RT یخچال فریزر دوو مدل FR-660P و روش رفع آن :

علت ارور RT در این یخچال فریزر چیست؟
جریان برق سنسور RT قطع شده است و یا اینکه در آن سنسور اتصال کوتاه ایجاد شده است.

روش حل ارور RT در یخچال فریزر دوو چیست؟
سنسور RT را بررسی کنید و چنانچه ارور رفع نشد با مشاوران ریک سرویس تماس بگیرید :

19 28 36 44 021
5465 583 0912

ارور D1 یخچال فریزر دوو مدل FR-660P و روش رفع آن :

علت ارور D1 در این یخچال فریزر چیست؟
جریان برق سنسور D قطع شده است و یا اینکه در آن سنسور اتصال کوتاه ایجاد شده است.

روش حل ارور D1 در یخچال فریزر دوو چیست؟
رفع این ارور نیازمند افراد متخصص در این امر می‌باشد، برای رفع ارور D در یخچال فریزر دوو با ما تماس بگیرید :

19 28 36 44 021
5465 583 0912

مطلب مرتبط : ارور 84E یخچال سامسونگ

ارور DR یخچال فریزر دوو مدل FR-660P و روش رفع آن :

علت ارور DR در این یخچال فریزر چیست؟
دلیل این ارور مربوط به میکروسوییچ یخچال می‌باشد.

روش حل ارور DR در یخچال فریزر دوو چیست؟
برای رفع این ارور، درب یخچال را یک بار باز و بسته کنید. چنانچه تغییری حاصل نشد باید میکروسوییچ یخچال را تعویض نمایید. در صورت تمایل به تعویض می‌توانید با ما تماس بگیرید :

19 28 36 44 021
5465 583 0912

ارور DF یخچال فریزر دوو مدل FR-660P و روش رفع آن :

علت ارور DF در این یخچال فریزر چیست؟
دلیل این ارور مربوط به میکروسوییچ فریزر می‌باشد.

روش حل ارور DF در یخچال فریزر دوو چیست؟
برای رفع این ارور، درب فریزر را یک بار باز و بسته کنید. چنانچه تغییری حاصل نشد باید میکروسوییچ فریزر را تعویض نمایید. در صورت تمایل به تعویض می‌توانید با ما تماس بگیرید:

19 28 36 44 021
5465 583 0912

ارور DH یخچال فریزر دوو مدل FR-660P و روش رفع آن :

علت ارور DH در این یخچال فریزر چیست؟
دلیل این ارور مربوط به میکروسییچ Home bar می‌باشد.

روش حل ارور DH در یخچال فریزر دوو چیست؟
برای رفع این ارور، درب Home bar را یک بار باز و بسته کنید. چنانچه تغییری حاصل نشد باید میکروسوییچ Home bar را تعویض نمایید. در صورت تمایل به رفع این ارور توسط متخصصین ریک سرویس با ما تماس بگیرید:

19 28 36 44 021
5465 583 0912

ارور F3 یخچال فریزر دوو مدل FR-660P و روش رفع آن :

علت ارور F3 در این یخچال فریزر چیست؟
در بازگشت جریان از دیفراست(یخ زدایی) نقصی وجود دارد. (فرآیند دیفراست هر 45 دقیقه الی 1 ساعت یک بار انجام می شود)

روش حل ارور F3 در یخچال فریزر دوو چیست؟
چنانچه درب یخچال بیشتر از 1 دقیقه باز نمانده است، باید دیفراست را تعمیر کنید. برای تعمیر دیفراست با ما تماس بگیرید :

19 28 36 44 021
5465 583 0912

ارور E9 یخچال فریزر دوو مدل FR-660P و روش رفع آن :

علت ارور E9 در این یخچال فریزر چیست؟
این ارور به معنای پر بودن یخ می‌باشد.

روش حل ارور E9 در یخچال فریزر دوو چیست؟
برای رفع این ارور یخ های اضافی را خالی کنید، چنانچه تغییری حاصل نشد و علامت خطا از بین نرفت با ما تماس بگیرید :

19 28 36 44 021
5465 583 0912

مطلب مرتبط : تعمیر یکسره کار کردن یخچال

انواع ارور های یخچال فریزر دوو مدل FRS-3315

در زیر تعدادی از ارور های یخچال فریزر دوو مدل FRS-3315 و روش رفع آنها آمده است :

ارور E2 یخچال فریزر دوو مدل FRS-3315 و روش رفع آن :

علت ارور E2 در این یخچال فریزر چیست؟
سنسور محیط فریزر دچار مشکل شده است.

روش حل ارور E2 در یخچال فریزر دوو چیست؟
جریان برق در سنسور محیط فریزر را برقرار کنید و اتصال کوتاه به وجود آمده را رفع کنید. در صورت تمایل به رفع این ارور توسط متخصصین ریک سرویس با ما تماس بگیرید:

19 28 36 44 021
5465 583 0912

ارور E4 یخچال فریزر دوو مدل FRS-3315 و روش رفع آن :

علت ارور E4 در این یخچال فریزر چیست؟
سنسور اوپراتور دچار مشکل شده است.

روش حل ارور E4 در یخچال فریزر دوو چیست؟

جریان برق در سنسور اوپراتور را برقرار کنید و اتصال کوتاه به وجود آمده را رفع کنید. در صورت تمایل به رفع این ارور توسط متخصصین ریک سرویس با ما تماس بگیرید:

19 28 36 44 021
5465 583 0912

مطلب مرتبط : علت صدای زیاد یخچال ویرپول

ارور E6 یخچال فریزر دوو مدل FRS-3315 و روش رفع آن :

علت ارور E6 در این یخچال فریزر چیست؟
فن فریزر دچار مشکل شده است.

روش حل ارور E6 در یخچال فریزر دوو چیست؟
ابتدا سیم های برق فن فریزر را بررسی کنید، چنانچه ایرادی نداشت، فن فریزر را باز و بررسی کنید.
همچنین می‌توانید در صورت تمایل به رفع این ارور توسط متخصصین ریک سرویس با ما تماس بگیرید :

19 28 36 44 021
5465 583 0912

ارور E9 یخچال فریزر دوو مدل FRS-3315 و روش رفع آن :

علت ارور E9 در این یخچال فریزر چیست؟
هیتر اوپراتور دارای ایرادات و اختلالاتی می‌باشد.

روش حل ارور E9 در یخچال فریزر دوو چیست؟
اتصال کوتاه احتمالی در هیتر اوپراتور را رفع کنید و یا در صورت تمایل به رفع این ارور توسط متخصصین ریک سرویس با ما تماس بگیرید:

19 28 36 44 021
5465 583 0912

ارور E10 یخچال فریزر دوو مدل FRS-3315 و روش رفع آن :

علت ارور E10 در این یخچال فریزر چیست؟
سنسور محیط بیرونی دچار مشکل شده است.

روش حل ارور E10 در یخچال فریزر دوو چیست؟
برای رفع این ارور جریان برق محیط بیرونی را برقرار کنید و اتصال کوتاه رد آن را  برطرف کنید.
در صورت تمایل به رفع این ارور توسط متخصصین ریک سرویس با ما تماس بگیرید :

19 28 36 44 021
5465 583 0912

ارور E11 یخچال فریزر دوو مدل FRS-3315 و روش رفع آن :

علت ارور E11 در این یخچال فریزر چیست؟
فن کندانسور دچار مشکل شده است.

روش حل ارور E11 در یخچال فریزر دوو چیست؟
ابتدا سیم های برق فن کندانسور را بررسی کنید، اگر ایرادی نداشت و قطعی نداشت، فن کندانسور را بررسی نمایید. در صورت تمایل به تعمیر فن کندانسور توسط متخصصین ریک سرویس با ما تماس بگیرید :

19 28 36 44 021
5465 583 0912

ارور E13 یخچال فریزر دوو مدل FRS-3315 و روش رفع آن :

علت ارور E13 در این یخچال فریزر چیست؟
در صورت مشاهده این خطا یعنی کمپرسور یخچال فریزر شما دچار قطعی شده است.

روش حل ارور E13 در یخچال فریزر دوو چیست؟
ابتدا سیم های برق کمپرسور را بررسی کنید و اگر مشکلی وجود نداشت آن را باز کرده و از نظر فنی بررسی کنید.
همچنین میتوانید در صورت تمایل به رفع این ارور توسط متخصصین ریک سرویس با ما تماس بگیرید :

19 28 36 44 021
5465 583 0912

چنانچه خطایی که در یخچال فریزر شما وجود دارد، هیچ یک از موارد بالا نمی‌باشد. با ما تماس بگیرید تا به سرعت مشکل یخچال فرزر شما را رفع کنیم.

ریک سرویس

19 28 36 44 021
5465 583 0912

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مطالب مرتبط

فهرست